?>

Disclaimer

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche in liquidatie (Reiswerk Pensioenen in liquidatie) doet zijn uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Het ontwerpen en samenstellen van de site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche in liquidatie (Reiswerk Pensioenen in liquidatie) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie
  • voor de inhoud van sites die zij niet onderhouden en waarnaar of waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst
  • als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie
  • voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails
  • voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden
  • voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan

Bij de berekeningen op de site gaat Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche in liquidatie (Reiswerk Pensioenen in liquidatie) uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing. De berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche in liquidatie (Reiswerk Pensioenen in liquidatie). Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.