?>
Zijn jullie gek geworden, een korting van 16 procent?!

geschreven op 24 september 2020

Blog

Zijn jullie gek geworden, een korting van 16 procent?!

Hoe komt het dat deelnemers van Reiswerk Pensioenen en vroegere reisprofessionals zo’n grote korting krijgen? Bij het fonds komen veel vragen en boze opmerkingen binnen. Dat vraagt om antwoorden van het bestuur.

Elk pensioenfonds rekent maandelijks de dekkingsgraad uit. Dat is de balans tussen aan de ene kant het geld dat we beheren en aan de andere kant de waarde van de toegezegde pensioenen. Eerst over het vermogen, de waarde daarvan is eenvoudig te bepalen: hoeveel zijn de aandelen en obligaties waard? Bij Reiswerk Pensioenen steeg dat vermogen de afgelopen 6 jaar van in totaal 261 miljoen euro (eind 2014) naar 529 miljoen (eind 2019). Dat komt door de ingelegde premies en een rendement over deze jaren van gemiddeld 13 procent per jaar.

Dan de andere kant van de balans. Die is wat ingewikkelder om te berekenen. Bij de pensioentoezeggingen is een manier van berekenen voorgeschreven: want hoe weet je wat een uitkering over 50, 60 of 70 jaar nu kost? Op basis van de rente die in de markt geldt kan van iedere uitkering in de toekomst de waarde vandaag worden vastgesteld. Dit werkt op dezelfde manier als een spaarrekening. Ooit was de spaarrente 4%. Toen wist je dat je aan (afgerond) 96 euro genoeg had om een jaar later 100 euro terug te krijgen. Nu is de spaarrente (als je geluk hebt) 0,5%. Dan moet je dus (afgerond) 99,50 euro opzij zetten om volgend jaar 100 euro terug te krijgen.

De Nederlandsche Bank heeft voor pensioenfondsen voor het uitrekenen van de maandelijkse dekkingsgraad een rekenrente voorgeschreven. Dit is een hogere rente dan de marktrente. Daarmee rekent Reiswerk Pensioenen dus de dekkingsgraad uit. Een kunstmatige manier van berekenen die er voor zorgt dat de dekkingsgraden, van alle pensioenfondsen, minder beroerd zijn dan als ze met marktcijfers zouden worden uitgerekend. Met de werkelijke waarde van geld heeft die berekening weinig van doen. Maar: een dekkingsgraad heb je wel berekend. Elke maand opnieuw en goed op de sites van de verschillende fondsen te zien. Kunstmatig, ooit bedacht om de fondsen en hun deelnemers en gepensioneerden te ontzien.

Bij de overgang van aanspraken van Reiswerk Pensioenen naar PGB gaat het om echt geld en de echte waarde van de aanspraken. PGB stelt dat zij op de financiële markten niet die kunstmatige rente kunnen halen maar slechts de marktrente. Daarom accepteren ze, net als andere uitvoerders, alleen pensioentoezeggingen op de echte marktwaarde. Ook stelt PGB dat haar deelnemers er niet op achteruit mogen gaan door de toetreding van Reiswerk Pensioenen. Dit ook omdat er vanaf 2021 een aangepaste lagere rekenrente komt die de marktwaarde heel dicht benadert.

Met die kennis is het lastig om te blijven werken met de kunstmatige rente. Omdat de deelnemers uit de reisbranche flink jonger zijn dan bij PGB is het verschil tussen de op marktwaarde uitgerekende dekkingsgraad groter dan de gepubliceerde dekkingsgraad. Na korting is er wel een hogere dekkingsgraad. Dat is zuur, maar tegenover die gekorte aanspraak staat een vermogen in echte euro’s. En dat zijn er de afgelopen jaren veel meer geworden. Als straks het Pensioenakkoord van kracht wordt, zullen de bestaande aanspraken worden ‘ingevaren’ als kapitaal. Als de rente zo blijft als die is, zal dus ook het hogere kapitaal worden ingevaren.

Weliswaar gekort, maar misschien toch wel ‘minder van meer’. De lage rente zorgt voor een enorme toename van het vermogen en daling van de dekkingsgraad. Door de daling moet er gekort worden om op hetzelfde niveau dekkingsgraad te komen.

Aanbevolen artikelen

6 reactie(s)

Reageren is hier niet meer mogelijk. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij PBG Pensioen.

ron vergeer
29-09-2020

Twee vragen over het artikel van 24-09-2020: - Alinea 6: Als de rente zo blijft als die is, zal dus ook het hogere kapitaal worden ingevaren. Kunnen jullie mij dit toelichten. Wordt het kapitaal dan minder bij lagere of hogere rente op het moment van ‘invaren’? - Laatste alinea: De lage rente zorgt voor een enorme toename van het vermogen en daling van de dekkingsgraad. Kunnen jullie mij toelichten hoe de lage rente zorgt voor een enorme toename van het vermogen? Met vriendelijke groet, Ron Vergeer

Willem Jan Boot 29-09-2020

Dag Ron, Reiswerk Pensioenen belegt in verschillende beleggingscategorieën. Een -groot- deel daarvan zijn vast rentende waarden. Denk aan obligaties van landen of bedrijven of aan hypotheken. Als de rente daalt stijgen die in waarde. Overigens: alle waarde van de beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Als de rekenrente voor het uitrekenen van de verplichtingen verder daalt, waarover het in het artikel ook gaat, heeft dat geen gevolgen voor de waarde bepalingen van de bezittingen. Dus: als de rente daalt stijgt het noodzakelijk vermogen enorm, maar worden ook -een deel van- de bezittingen meer waard. Samen zorgt een rentedaling voor een dalende dekkingsgraad. En dat is wat in de hele pensioen sector de afgelopen jaren zichtbaar was en bij Reiswerk Pensioenen -veel- meer dan elders vanwege de lage gemiddelde leeftijd van de deelnemers. Met vriendelijke groet, Willem Jan Boot

J.A.M. Plouvier
17-12-2020

Ik begrijp nu, dat dit fonds moet stoppen als je niet eens een simpel rentepercentage kan uitrekenen. Zie het 100euro/4 % voorbeeld in het bovenstaande artikel. Onbegrijpelijk!

Willem Jan Boot 17-12-2020

Beste J.A.M. Plouvier, ik begrijp je opmerking niet: we rekenen de rente niet uit, die ontstaat op de financiële markt. Tijdens het webinar gaven we voorbeelden van de rentegevoeligheid van Reiswerk Pensioenen. Hoe lager de rente: hoe meer geld we in kas moeten hebben om de toezeggingen waar te kunnen maken. Dat zijn, inderdaad, gecompliceerde berekeningen die maandelijks uitgevoerd worden. Ze vormen de basis van de berekeningen van de dekkingsgraad. Op de site http://www.reiswerkpensioenen.nl worden ze gepubliceerd.

Marian
17-12-2020

Belachelijk,eerst 6 jaar geleden een "fout" in mijn nadeel ,nu weer een korting van 18%!!!.Wauw,wat een ....pensioenfonds.In 6 jaar tijd van 1120 naar 635 op jaar basis.Ik weet het is niet veel,maar nu is het niets!

Willem Jan Boot 17-12-2020

Beste Marian, Vervelend dat Reiswerk Pensioenen een fout maakte waardoor je pensioen werd verlaagd. Je rekent op een bedrag waar je, zo blijkt later, geen recht op hebt. Voor ons als bestuur is het regelement de basis voor de uitkeringen: niet meer, maar ook niet minder. Stel dat we 1 persoon meer zouden geven, dan moet dat extra door alle anderen worden opgebracht. Dat vindt het bestuur niet eerlijk. En ja, het is inderdaad vervelend als door een fout je pensioen moet worden bijgesteld. En dan de verlaging: op deze site heeft het bestuur als veel uitleg gegeven waarom dit niet alleen noodzakelijk is, maar dat het ook een vooruitzicht biedt op een toekomstbestendig pensioen. Maar zuur is het zeker, dat beseft het bestuur heel goed.