?>
18% verlagen, kan dat zomaar? Het is toch míjn pensioen?

geschreven op 13 januari 2021

Blog

18% verlagen, kan dat zomaar? Het is toch míjn pensioen?

Als deelnemer van een pensioenfonds doe je mee met iets collectiefs. Samen met alle andere deelnemers ‘bezit’ je het geheel. Daarmee is het inderdaad voor een stukje jouw pensioen. Vergelijk het met een vereniging van eigenaren. Samen bezit je een gebouw, waar jij een deel van hebt. Dat heeft voordelen en nadelen: als er een nieuw dak op moet, deel je de kosten, maar zul je wel mee moeten betalen. Samen deel je de lusten, maar ook de lasten. Bij een pensioenfonds is dat niet anders.

Bij een pensioenfonds heb je geen eigendom, maar een aanspraak. Dat is het bedrag dat op je jaarlijkse pensioenoverzicht ziet staan. Dat bedrag ontvang je als pensioenuitkering vanaf de pensioendatum. Zolang je leeft.

Tot het zover is, geeft de dekkingsgraad aan of het fonds op de goede weg zit. Of het ruim in zijn jas zit of juist niet. Er waren jaren dat Reiswerk Pensioenen een dekkingsgraad had van boven de 120%. Jouw aanspraak is 100% en in dat geval was de buffer 20%. Nu (en al enige tijd hiervoor) schommelt de dekkingsgraad rond de 92%. Dan is er een negatieve buffer. Dus gewoon een tekort.

Dit tekort moet worden opgelost. We kozen er voor over te gaan naar Pensioenfonds PGB. Op termijn is dat namelijk in het voordeel van alle deelnemers in de reisbranche. De resultaten bij Pensioenfonds PGB zijn beter dan wanneer Reiswerk Pensioenen nog steeds zou bestaan. Daarmee is de waarschijnlijkheid van een hoger pensioen groter. Stoppen met Reiswerk Pensioenen en onderbrengen bij Pensioenfonds PGB is dus een positieve stap. Helaas komt daar wel een vervelend nadeel bij kijken. We moeten de aanspraken tot nu toe verlagen. Dat is, beseft het bestuur heel goed, een erg zure appel.

Terug naar die vereniging van eigenaren. Er moet een nieuw dak op. Niemand wil lekkage. Maar na onderzoek blijkt dat, om het dak goed te kunnen repareren, ook dat het fundament verstevigd moet worden. Anders moet er volgend jaar opnieuw onderhoud worden uitgevoerd. De Vereniging van eigenaren kiest ervoor om meteen door de zure appel heen te bijten en alles in 1 keer te doen. Maar het perspectief voor lang fijn wonen in de toekomst, is groter. Met onze gezamenlijke pensioenen is het niet anders. Heel zuur, maar helaas onontkoombaar.

Willem Jan Boot
Voorzitter

Aanbevolen artikelen

2 reactie(s)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Niels van Hoek
14-01-2021

18,2% is natuurlijk een zeer substantiële verlaging. Bij PGB gaan we "naar verwachting meer pensioen opbouwen, maar is dit niet een heel vaag / onzeker vooruitzicht? Valt er iets concreters te zeggen over PGB rendement? Hoe hoog is de kans dat we deze 18% voor een acceptabel deel zullen goedmaken? Waarom is de korting trouwens 18,2% geworden hoewel er 2 maanden geleden nog van 16 werd gesproken? MvrGr, Niels

Willem Jan Boot 14-01-2021

Beste Niels, ik begrijp dat het vaag klinkt, zekerheid bestaat in de financiële wereld niet. Het bestuur heeft zijn uiterste best gedaan om voor jou en je collega reisprofessionals tot het beste pensioenresultaat te komen. Daarbij hebben we steeds vergeleken wat de situatie zou zijn bij voortzetting van Reiswerk Pensioenen en de alternatieve mogelijkheden. Bij die berekeningen hebben we zo reeel mogelijke aannames van De Nederlandsche Bank gebruikt over de rendementen van de verschillende beleggingscategorien. In 2000 scenario’s zijn periodes van 6 en 15 jaar doorgerekend. De resultaten uit die rekensom maken het bestuur duidelijk dat de overgang naar PGB de beste oplossing is: ook in een termijn van 5 jaar. Inmiddels heeft De Nederlandsche Bank ingestemd met dit voornemen. In de rekensom zijn de verwachte rendementen van Reiswerk Pensioenen, samen met het kostenniveau, vergeleken met PGB. Die laatste belegt wat risicovoller en kan daarmee tot betere rendementen komen. Vanwege de lage dekkingsgraad mag Reiswerk Pensioenen eenzelfde keuze niet maken. Dan over de hoogte van de korting. Eerder noemden we het percentage van 16. Toen wisten we al dat vanwege het voornemen om gepensioneerden en mensen vlak oor hun pensioen willen te ontzien, er voor de 60-min groep een percentage van 17,2 zou komen, en voor de ouderen 8,6. Zij hebben immers minder tijd om het verlies goed te maken. De wijziging van 17,2 naar 18,2 heeft te maken met de financiële ontwikkeling in de tussenliggende maanden. Dan gaat het aan de ene kant om de langetermijnrente, en aan de andere kant om de situatie op de aandelenbeurzen: PGB zit wat hoger in aandelen en Reiswerk Pensioenen is wat gevoeliger voor de rente. Als bestuur hielden we daar rekening mee en hadden ook uitersteg renzen aangegeven. Gelukkig zijn die extreme grenzen niet bereikt en kon toch het voorgenomen besluit worden uitgevoerd. Hoe beroerd die verlaging ook is, dat beseft het bestuur heel goed. Ik hoop je vraag beantwoord te hebben. Doe anders mee met het webinar op 21/2, daar proberen Reiswerk Pensioenen en PGB samen uitleg te geven over de nieuwe situatie voor de pensioenen in de reisbranche. Met vriendelijke groet, Willem Jan Boot