?>
18% verlagen, kan dat zomaar? Het is toch míjn pensioen?

geschreven op 13 januari 2021

Blog

18% verlagen, kan dat zomaar? Het is toch míjn pensioen?

Als deelnemer van een pensioenfonds doe je mee met iets collectiefs. Samen met alle andere deelnemers ‘bezit’ je het geheel. Daarmee is het inderdaad voor een stukje jouw pensioen. Vergelijk het met een vereniging van eigenaren. Samen bezit je een gebouw, waar jij een deel van hebt. Dat heeft voordelen en nadelen: als er een nieuw dak op moet, deel je de kosten, maar zul je wel mee moeten betalen. Samen deel je de lusten, maar ook de lasten. Bij een pensioenfonds is dat niet anders.

Bij een pensioenfonds heb je geen eigendom, maar een aanspraak. Dat is het bedrag dat op je jaarlijkse pensioenoverzicht ziet staan. Dat bedrag ontvang je als pensioenuitkering vanaf de pensioendatum. Zolang je leeft.

Tot het zover is, geeft de dekkingsgraad aan of het fonds op de goede weg zit. Of het ruim in zijn jas zit of juist niet. Er waren jaren dat Reiswerk Pensioenen een dekkingsgraad had van boven de 120%. Jouw aanspraak is 100% en in dat geval was de buffer 20%. Nu (en al enige tijd hiervoor) schommelt de dekkingsgraad rond de 92%. Dan is er een negatieve buffer. Dus gewoon een tekort.

Dit tekort moet worden opgelost. We kozen er voor over te gaan naar Pensioenfonds PGB. Op termijn is dat namelijk in het voordeel van alle deelnemers in de reisbranche. De resultaten bij Pensioenfonds PGB zijn beter dan wanneer Reiswerk Pensioenen nog steeds zou bestaan. Daarmee is de waarschijnlijkheid van een hoger pensioen groter. Stoppen met Reiswerk Pensioenen en onderbrengen bij Pensioenfonds PGB is dus een positieve stap. Helaas komt daar wel een vervelend nadeel bij kijken. We moeten de aanspraken tot nu toe verlagen. Dat is, beseft het bestuur heel goed, een erg zure appel.

Terug naar die vereniging van eigenaren. Er moet een nieuw dak op. Niemand wil lekkage. Maar na onderzoek blijkt dat, om het dak goed te kunnen repareren, ook dat het fundament verstevigd moet worden. Anders moet er volgend jaar opnieuw onderhoud worden uitgevoerd. De Vereniging van eigenaren kiest ervoor om meteen door de zure appel heen te bijten en alles in 1 keer te doen. Maar het perspectief voor lang fijn wonen in de toekomst, is groter. Met onze gezamenlijke pensioenen is het niet anders. Heel zuur, maar helaas onontkoombaar.

Willem Jan Boot
Voorzitter

Aanbevolen artikelen

14 reactie(s)

Reageren is hier niet meer mogelijk. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij PBG Pensioen.

Niels van Hoek
14-01-2021

18,2% is natuurlijk een zeer substantiële verlaging. Bij PGB gaan we "naar verwachting meer pensioen opbouwen, maar is dit niet een heel vaag / onzeker vooruitzicht? Valt er iets concreters te zeggen over PGB rendement? Hoe hoog is de kans dat we deze 18% voor een acceptabel deel zullen goedmaken? Waarom is de korting trouwens 18,2% geworden hoewel er 2 maanden geleden nog van 16 werd gesproken? MvrGr, Niels

Willem Jan Boot 14-01-2021

Beste Niels, ik begrijp dat het vaag klinkt, zekerheid bestaat in de financiële wereld niet. Het bestuur heeft zijn uiterste best gedaan om voor jou en je collega reisprofessionals tot het beste pensioenresultaat te komen. Daarbij hebben we steeds vergeleken wat de situatie zou zijn bij voortzetting van Reiswerk Pensioenen en de alternatieve mogelijkheden. Bij die berekeningen hebben we zo reeel mogelijke aannames van De Nederlandsche Bank gebruikt over de rendementen van de verschillende beleggingscategorien. In 2000 scenario’s zijn periodes van 6 en 15 jaar doorgerekend. De resultaten uit die rekensom maken het bestuur duidelijk dat de overgang naar PGB de beste oplossing is: ook in een termijn van 5 jaar. Inmiddels heeft De Nederlandsche Bank ingestemd met dit voornemen. In de rekensom zijn de verwachte rendementen van Reiswerk Pensioenen, samen met het kostenniveau, vergeleken met PGB. Die laatste belegt wat risicovoller en kan daarmee tot betere rendementen komen. Vanwege de lage dekkingsgraad mag Reiswerk Pensioenen eenzelfde keuze niet maken. Dan over de hoogte van de korting. Eerder noemden we het percentage van 16. Toen wisten we al dat vanwege het voornemen om gepensioneerden en mensen vlak oor hun pensioen willen te ontzien, er voor de 60-min groep een percentage van 17,2 zou komen, en voor de ouderen 8,6. Zij hebben immers minder tijd om het verlies goed te maken. De wijziging van 17,2 naar 18,2 heeft te maken met de financiële ontwikkeling in de tussenliggende maanden. Dan gaat het aan de ene kant om de langetermijnrente, en aan de andere kant om de situatie op de aandelenbeurzen: PGB zit wat hoger in aandelen en Reiswerk Pensioenen is wat gevoeliger voor de rente. Als bestuur hielden we daar rekening mee en hadden ook uitersteg renzen aangegeven. Gelukkig zijn die extreme grenzen niet bereikt en kon toch het voorgenomen besluit worden uitgevoerd. Hoe beroerd die verlaging ook is, dat beseft het bestuur heel goed. Ik hoop je vraag beantwoord te hebben. Doe anders mee met het webinar op 21/2, daar proberen Reiswerk Pensioenen en PGB samen uitleg te geven over de nieuwe situatie voor de pensioenen in de reisbranche. Met vriendelijke groet, Willem Jan Boot

Anita
18-01-2021

In de tijd zijn veel mensen in de reiswereld niet meer aan het werk en ontvangen een uitkering. Zij bouwen geen pensioen meer op en ontvangen ww. Dan gaat is het pensioen ook nog met 18.8 % verlaagd ( althans bij mij). Een pensioen in de reiswereld is al geen vetpot en zo blijft er al helemaal weinig over. Is er überhaupt nagedacht over wat de gevolgen zijn voor de mensen die geen baan meer hebben, ww ontvangen en heel veel jaren pensioen hebben betaald.

Willem Jan Boot 18-01-2021

Dag Anita, zeer zeker hebben we als bestuur jouw situatie en die van zoveel andere vroegere collega’s bekeken. Eerder hebben we geprobeerd uit te leggen dat het zelfstandig voortzetten van Reiswerk Pensioenen tot mindere resultaten leidt dan na de overdracht naar PGB. Dat geldt niet alleen voor de huidige reisprofessionals, maar ook voor mensen die dat vroeger waren. En ja, een verlaging van 18,8 % is erg zuur. Maar níet overstappen zou je pensioen niet beter maken. Willem Jan Boot

Hugo
19-01-2021

Welke garantie is er dat er volgend jaar niet alsnog wordt gekort bij PGB? En in navolging van de reactie van Anita. Het is al niet veel, bijna 20% minder is echt aanzienlijk. Als we jullie vergelijking met de vereniging van eigenaren doortrekken. Is er geen sprake van nalatigheid als het dak veel eerder lek is dan bij ALLE andere gebouwen (pensioenfondsen). Wat mij het meeste tegenstaat is dat er geen vrije keus is geweest. Waarom zijn er geen alternatieven? Als dit duidelijk en de impact was gecommuniceerd hadden we het pensioen laten overdragen toen dat nog kon. Laatste vraag, met de nieuwe regels hoeft er nog geen sprake te zijn van korting als de dekkingsgraad boven de 90% is. Volgens diverse bronnen blijven nagenoeg alle pensioenen boven die drempel en zijn er maar twee kleine pensioenfondsen die DRAMATISCH korten vanwege een overgang. Maw het lijkt erop dat dit helemaal niet de beste oplossing is voor iedereen. En is de timing misschien juist funest voor de toch al beperkte pensioenen.

Willem Jan Boot 19-01-2021

Beste Hugo, PGB heeft nu een dekkingsgraad van 102,5%. Als er geen erg rare dingen gebeuren is een korting niet te verwachten. Ja, het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht beseffen terdege dat een korting van bijna 20% heel erg veel is. Om de vergelijking met het huis voort te zetten: je kan het zien alsof door een externe oorzaak een zwakke plek in het huis aan het licht komt. Die zwakke plek is de lage leeftijd van de deelnemers van Reiswerk Pensioenen: die is echt lager dan van andere fondsen en juist daardoor kwam het fonds in deze uitzichtloze positie. Dan de eigen keuze: in Nederland is veel gezamenlijk geregeld: onderlinge verzekeringsmaatschappijen, een verplichtgestelde cao met als doel om o.a. prijsconcurrentie tussen bedrijven in een branche te voorkomen. Een verplichtgesteld pensioen is ook zo’n collectief goed: dat gebeurt niet zomaar, de partijen die het afspreken moeten voldoende representatief zijn. En de voordelen: geen winst oogmerk en vanwege de schaalgrootte een kostenvoordeel plus de mogelijkheid om risico’s samen te delen. En dat levert veel profijt op voor de deelnemers. Daar hoorde je ook niemand over, tot die rente ging dalen en bleef dalen. Daarom is een nieuw pensioencontract ontwikkeld: omdat het oude geen perspectief meer bood. Om die overgang naar het nieuwe stelsel mogelijk te maken heeft de overheid vorig jaar besloten dat onder een dekkingsgraad van 90% niet gekort hoeft te worden. Daar zat Reiswerk Pensioenen net niet bij, maar voor volgend jaar waren we daar waarschijnlijk onder gekomen. En was de kloof naar PGB nog groter: het was een noodsituatie die niet langer houdbaar was. En ja, dat komt door een externe oorzaak. Want, na die overgang is er perspectief op een beter pensioen bij PGB. Willem Jan

Betty
19-01-2021

In deze onzekere tijd is dit echt geen fijn bericht. Zelf werk ik al jaren 20 uur per week, dus je pensioenopbouw is al niet hoog... (‘eigen keuze dat weet ik) In de overstappen krant lees ik steeds op de lange termijn wordt het beter.... hoe lang is die termijn? Ik ben nu 55. We mogen hopen dat we nog werk hebben dit jaar. Mijn contract loopt eind juni af... en dan? Zou je er als individueel persoon ook uit kunnen stappen? Dan regel ik dat wel met mijn werkgever.... zijn deel ontvang ik dan nu en kan dan zelf beslissen wat ik ermee doe. Ook jammer dat je pas eind maart je eigen overzicht in kan zien.... en pas in het najaar krijg je een overzicht. Waarom zo laat? Het is nu toch al ingegaan. Het lukt mij niet om 21/1 de webinar bij te wonen. Daarom uit ik op deze manier mijn grote , grote zorgen.

Willem Jan Boot 19-01-2021

Beste Betty, ik weet dat het coronavirus de reisbranche enorm treft. Het lijkt ook wel steeds erger te worden. Ik hoop vurig dat er komende zomer weer meer mensen zijn die reizen boeken en je je werk kan behouden. Zouden dan voldoende mensen zijn ingeënt? Zijn er na de Engelse variant niet nog meer gekomen? Laten we hopen dat we het ergste gehad hebben. Dan over het zelf regelen van je pensioen. Omdat een goed inkomen later veel geld kost, is het belangrijk om vroeg met dat sparen te beginnen. Onderzoek leert dat het actief sparen voor hun pensioen door jonge mensen niet gebeurt. De enige manier om dat op te lossen is om mensen verplicht deel te laten nemen. Dan gaan de kosten omlaag en kunnen risico’s samen gedeeld worden. En dat zorgt voor betere pensioenen. En ja, die korting van bijna 20 procent is beroerd. Maar vergeet ook niet dat er nu meer geld in de pensioenpot van alle reisprofessionals zit dan ooit tevoren. Dat geld blijft, dat gaat over naar Pensioenfonds PGB en kan daar beter renderen dan bij Reiswerk Pensioenen. En daar ga je, ook als parttimer, de vruchten van plukken. Jammer dat je donderdag niet aanwezig kan zijn bij het webinar. Op de site reiswerkpensioenenstopt.nl zal een opname beschikbaar komen. Met vriendelijke groeten, Willem Jan Boot

Marcella Maertens
20-01-2021

Beste Willem Jan, is er iets te zeggen over de korting in rekenvoorbeelden? Alleen een percentage zegt niet zo veel, in het pensioenoverzicht staat alleen je te verwachten uitkering per jaar. In hoeveel jaar is het verlies terug te winnen? 5 of 10 jaar? En is extra storten mogelijk? Of is het beter om zelf te sparen?

Willem Jan Boot 20-01-2021

Beste Marcella, het is altijd wijs om bij te houden of je pensioen genoeg zal zijn. Zeker als de pensioendatum dichterbij komt. Een goede manier om je saldo te checken is gebruik te maken van de mogelijkheden die Pensioenfonds PGB daarvoor gaat bieden. Ook is mijnpensioenoverzicht.nl nuttig. Je kan dan ook aangeven dat je de netto bedragen wilt weten. Wel is nu even lastig dat op beide sites de juiste bedragen voor reisprofessionals nog niet doorgegeven kunnen worden. We hopen dat rond de zomer alles operationeel is. Wat voor jou het best is? Ik weet het niet. Voor mezelf probeer ik ons huis afgelost te hebben als ik met pensioen ga: dan kom ik met minder geld toch goed rond. Maar dat kan iedereen het best zelf uit te zoeken. Veel groet, Willem Jan Boot

Robin
23-01-2021

Hoe kan het toch zijn dat de verschillende pensioenfondsen allemaal een verschillende dekkingsgraad hebben? Een aantal zeer goed (met name banken) en een flink aantal erg slecht (zoals dus Reiswerk). Ze beleggen allemaal op dezelfde beurzen dus zou je een gelijk rendement verwachten. Waarom dan toch zo'n verschillend resultaat. Nu gaat er 18,8% van een pensioen af dat al geen vetpot is......

Willem Jan Boot 23-01-2021

Beste Robin,

De grote verschillen in dekkingsgraden hebben, in hoofdlijnen, te maken met de ingelegde premie, de leeftijdsopbouw en de keuzes over de beleggingen. Een dekkingsgraad is de breuk tussen de aanspraken en het vermogen. Reiswerk Pensioenen had een lage gemiddelde leeftijd van de deelnemers waardoor de lage rente erg grote gevolgen had; veel grotere gevolgen dan bij bijna alle andere pensioenfondsen. Wat beleggingen betreft deed Reiswerk Pensioenen het zeker niet slecht: in 2019 had het op 1 na het hoogste rendement van alle pensioenfondsen, gemiddeld de afgelopen jaren jaarlijks ruim 12%. En dan de premie: ik besef dat die de afgelopen jaren erg gestegen is, maar vergeleken met sommige, vooral, ondernemingspensioenfondsen blijft het beperkt. Vanuit de financiele wereld weet ik dat daar regelmatig grote bedragen bijgestort moesten worden. Zoiets is in een sector moeilijk te realiseren.

Met vriendelijke groet,
Willem Jan Boot

rob
24-01-2021

kan ik mijn deel uitbetaald krijgen ...

Willem Jan Boot 24-01-2021

Beste Rob,

er zijn regels voor het overdragen van je opgebouwde pensioen naar een ander fonds. Denk dan aan de situatie wanneer je in een andere bedrijfstak gaat werken. Het uitbetalen van je opgebouwde pensioen is echter niet mogelijk. De wetgever ziet pensioenen echt als inkomen voor ouderen; daarom wordt voorkomen dat je het eerder opneemt. In het pensioenakkoord uit 2018 is wel het besluit genomen om het mogelijk te maken dat je 10% van het opgebouwde pensioen ineens kan opnemen. De wetgeving daarover is echter nog niet gereed.

Met vriendelijke groet,
Willem Jan Boot