?>
Kan het echt niet, een klein pensioenfonds?

geschreven op 25 augustus 2020

Blog

Kan het echt niet, een klein pensioenfonds?

Waren er 20 jaar geleden zo’n 1000 pensioenfondsen; nu zijn er nog ongeveer 200. Aan het eind van dit jaar stopt ook Reiswerk Pensioenen en daalt het aantal nog verder. Kan het echt niet meer, een klein pensioenfonds? En stel dat het wel kan, wat schiet je daar als deelnemers en gepensioneerden mee op?

Reiswerk Pensioenen is er niet voor zichzelf. Het gaat om de boterham voor later van reisprofessionals en de mensen die dat waren. En die boterham kan beter op een andere manier gebakken en belegd worden: bij pensioenfonds PGB. Waarom eigenlijk? En heeft de corona-crisis daar nog mee te maken?

De reisbranche is, ten opzichte van andere bedrijfstakken niet groot: Reiswerk Pensioenen had bij de laatste jaarwisseling een kleine 10.000 deelnemers: reisprofessionals die bij Reiswerk sparen voor hun pensioen. Alle kosten die het fonds maakt worden door die deelnemers betaald; bij een groter fonds betaal je minder. PGB heeft veel meer deelnemers. De grotere regeldruk, en de kosten die daardoor extra stijgen, kunnen grotere fondsen beter opbrengen.

Maar, ook andere redenen spelen mee bij het besluit om te stoppen met Reiswerk Pensioenen. In de reisbranche werken veel jonge mensen. Reiswerk Pensioenen beheert het geld voor al die mensen en moet rekening houden met het steeds ouder worden van deelnemers. Dan telt de lage rente in het nadeel. Alle pensioenfondsen hebben daar mee te maken, maar Reiswerk Pensioenen nog meer dan de rest. Bij rentes van rond de 0 procent is sparen voor de toekomst dan nauwelijks nog mogelijk. De deelnemers bij PGB, het nieuwe fonds, zijn gemiddeld ouder. De financiële situatie van reiswerk Pensioenen helpt ook niet: het lukt niet om zelfstandig weer tot een goed belegde boterhammen te komen.

En dan de corona-crisis, speelt die nog een rol? Nee, ook zonder corona zou het eigen pensioenfonds stoppen. Maar, de crisis maakt wel duidelijk hoe belangrijk dat besluit is. Want, met de ontslagen die al gevallen zijn, en die ook nog zullen komen, zou de kwetsbaarheid van Reiswerk Pensioenen alleen maar groter worden. Want minder reisprofessionals zouden wel die steeds hogere kosten moeten opbrengen.

Dus, kan het, doorgaan met een klein pensioenfonds? Ja, maar verstandig is dat niet. Zeker niet als je weet dat het beter kan.

Aanbevolen artikelen

0 reactie(s)

Reageren is hier niet meer mogelijk. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij PBG Pensioen.