?>
Gaat het nog door? Die verandering in het pensioen?

geschreven op 7 december 2020

Blog

Gaat het nog door? Die verandering in het pensioen?

De voorbereidingen voor de stap naar Pensioenfonds PGB zijn in volle gang. Er komt veel kijken bij het stopzetten van Reiswerk Pensioenen. En het overbrengen van de pensioenaanspraken en het geld naar het nieuwe pensioenfonds voor reisprofessionals: Pensioenfonds PGB. Want: er mag niks misgaan. Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat je inkomen voor je oude dag in zekere handen blijft.

Dan gaat het over de administratie van de duizenden en duizenden mensen die in de reisbranche werkten; de ruim 600 gepensioneerden en de ongeveer 8500 reisprofessionals. Al hun gegevens, plus die uit het verleden, gaan gecontroleerd naar Pensioenfonds PGB. En het geld dat aan al die mensen gekoppeld is: de aandelen, hypotheken en bijvoorbeeld obligaties aan landen en bedrijven. Ook allemaal gecontroleerd en dubbel gecheckt.

Maar er zijn ook nog onzekerheden. Zo is er nog geen toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) om Reiswerk Pensioenen te stoppen en geld en aanspraken over te dragen aan PGB. Het bestuur van Reiswerk Pensioenen hoopt dat DNB medio december met hun oordeel komt. Ook het ministerie van Sociale Zaken (SZW) heeft nog niet in de Staatscourant laten publiceren dat de toekomstige opbouw van de pensioenen van reisprofessionals onder de vlag van PGB gebeurt. Vanuit de samenleving zijn daar weliswaar geen bezwaren tegen gekomen, maar het definitieve groene licht is er nog niet. Het bestuur verwacht dat DNB en SZW tegelijk met hun besluit komen, zoals gezegd hopelijk medio december.

En wat gebeurt er in de tussentijd? Reiswerk Pensioenen gaat door met het voorbereiden van de overgang. Maar ook, enorm belangrijk: we passen goed op het geld en houden de dekkingsgraden van Reiswerk Pensioenen en PGB goed in de gaten. Want van die ontwikkeling hangt de omvang van de verlaging af. Want die is echt noodzakelijk om de voordelen van PGB te kunnen plukken. Een verlaging, hoe beroerd ook, die de omvang zal krijgen die afgelopen zomer uitrekenden: ongeveer 16 of 17 procent waarbij het bestuur hoopt dat van DNB toestemming komt om de mensen gedeeltelijk te ontzien die op 1 januari aanstaande 60 jaar of ouder zijn. Voor overigen wordt de verlaging dan wel iets groter. Ook daarvoor is toestemming van DNB nodig.

En PGB bereidt zich ondertussen voor op de nieuwe deelnemers, gepensioneerden en werkgevers uit de reisbranche. Zodat zij vanaf 1 januari de reisbranche goed kunnen ontvangen.

Willem Jan Boot

Aanbevolen artikelen

0 reactie(s)

Reageren is hier niet meer mogelijk. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij PBG Pensioen.