?>
Jouw pensioen gaat naar PGB Pensioen

geschreven op 25 augustus 2020

artikel

Jouw pensioen gaat naar PGB Pensioen

De sociale partners in de reisbranche hebben besloten om vanaf 1 januari 2021 jouw pensioenopbouw onder te brengen bij Pensioenfonds PGB. Aanvullend daarop heeft het bestuur van pensioenfonds Reiswerk Pensioenen besloten om ook per 1 januari 2021 alle tot dan al opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen over te dragen aan Pensioenfonds PGB. De procedures bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en De Nederlandsche Bank, die nodig zijn voor de overgang, zijn gestart.

Door de overdracht worden de kosten van het uitvoeren van de regeling lager. Dat komt ten goede aan jouw pensioen. Je gaat in de toekomst naar verwachting meer pensioen opbouwen en je krijgt een stabielere regeling. Na de overgang geldt het indexatiebeleid en rekenregels van Pensioenfonds PGB. Ook voor de pensioenen die je bij Reiswerk Pensioenen hebt opgebouwd. Over de hoogte van de pensioenopbouw in 2021 bij Pensioenfonds PGB word je in het najaar geïnformeerd.

Eerst een verlaging noodzakelijk
Helaas moet, voor we over kunnen naar Pensioenfonds PGB, eerst een verlaging van jouw pensioen worden doorgevoerd. Dat vinden we erg vervelend, maar dit is nodig om de overgang technisch mogelijk te maken. Pensioenfonds PGB staat er momenteel financieel gezien beter voor dan Reiswerk Pensioenen en dat verschil zal moeten worden rechtgezet. Huidige deelnemers in Pensioenfonds PGB mogen er, door de komst van Reiswerk Pensioenen, niet op achteruit gaan.

Hoeveel wordt er verlaagd?
Dat valt nu nog niet te zeggen. Dat kunnen we pas vaststellen op 31 december van dit jaar. De rente en de financiële situatie in de wereld van dat moment zijn hier van belang. Als we een berekening zouden maken met de huidige gegevens, gaat het om een verlaging van circa 16%. We hebben het voornemen om gepensioneerden en mensen die vlak voor hun pensioen staan, deels te ontzien. Hiervoor moeten we nog wel toestemming krijgen van De Nederlandsche Bank. We houden je op de hoogte.

Aanbevolen artikelen

0 reactie(s)

Reageren is hier niet meer mogelijk. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij PBG Pensioen.